Selected Date:201607 (6)

View Mode: Post List Post Summary
Post Date Subject 人氣 Guestbook
2016-07-29 [烏] #279 林芯儀 - 道聽塗說 (9727) (0)
2016-07-22 [吉] #278 林宥嘉 - 天真有邪 (20455) (3)
2016-07-20 [吉] #277 TFBOYS王俊凱 - 摩天輪的思念 (5115) (1)
2016-07-17 [吉] #276 假的! 大悲咒 (6996) (0)
2016-07-15 [吉] #275 五月天 - 如果我們不曾相遇 (20858) (1)
2016-07-13 [吉] #274 田馥甄 - 餘波盪漾 (14271) (2)