Selected Category: 初級班 (21)

View Mode: Post List Post Summary
Post Date Subject 人氣 Guestbook
2016-09-05 Sticky 【馬叔叔2016搖滾吉他教材】火熱預購中🔥 (2334) (3)
2016-07-13 [吉] #274 田馥甄 - 餘波盪漾 (14180) (2)
2014-01-04 [吉] #171 五月天 - 溫柔 (181279) (8)
2013-07-04 [吉] #154 五月天 - 擁抱 (64470) (1)
2013-03-21 [K] #002 Popu Lady - 一直一直愛 (7689) (0)
2013-03-21 [K] #001 安心亞 - 我們都在等待 (7037) (0)
2012-04-12 [吉] #113 蔡琴 - 恰似你的溫柔 (14683) (17)
2012-04-01 [吉] #111 我們這一家 - 期待再相逢 (24276) (12)
2011-11-17 [吉] #085 五月天 - T1213121 (29003) (7)
2011-06-16 [吉] #044 般若心曲 - 南無觀世音菩薩 (6170) (4)
2011-05-15 [吉] #022 Do Mi Sol 小天使 (2331) (1)
2011-05-12 [吉] #019 周星馳 - 少林功夫好耶 (9265) (0)
2011-05-12 [吉] #18 周杰倫 - 簡單愛 (32533) (5)
2011-05-11 [吉] #016 崔苔菁 - 歡樂年華 (9763) (4)
2011-05-11 [吉] #015 如何看吉他六線譜 (56138) (3)
2011-05-09 [吉] #008 下課鐘聲 (5320) (0)
2011-05-08 [吉] #007 調音 & 挑選吉他的秘訣 (9563) (1)
2011-05-08 [吉] #006 母親您真偉大 (4749) (0)
2011-05-08 [吉] #004 周杰倫 - 彩虹 (39532) (11)
2011-05-07 [吉] #003 生日快樂歌 (20715) (7)
2011-05-07 [吉] #001 張懸 - 寶貝 (24388) (5)